Coöperatie Biologische Rundveefokkerij Bio-KI U.A.

Voor de boer & door de boer

We staan voor een sterke biologische en tevens diervriendelijke fokkerijbinnen de biologische melkveehouderij, gebruik makend van kunstmatige inseminatie (KI).

Waarom Bio-KI

De Coöperatie Bio-KI selecteert (groot)moederslijnen, die zich meerdere generaties hebben bewezen binnen een biologisch melkveebedrijf.

Deze (groot)moeders hebben vaak langere lijsten dan gemiddeld en produceren met weinig input, grotendeels op schrale gronden en met weinig of geen antibiotica.

Hun zonen geven dat door aan hun dochters.

Met deze jonge biologische stieren wil de Coöperatie Bio-KI de beste genetica doorgeven.

2022 - koeien-3

Bovendien

zijn de (groot)moeders juist de koeien die de boer niet opvallen, omdat ze
nooit wat mankeren en dus lang mee gaan op het bedrijf.

Vanzelfsprekend worden er geen hormonen toegediend
en is er geen sprake van ET of Crispr-Cas.

De (fok)stier is/wordt tot aan het KI station biologisch opgefokt.

Uit overtuiging biologisch?

Kies dan ook bij paring voor uitgangsmateriaal, welke van biologische oorsprong is.
Daarin kan de Coöperatie Bio-KI voorzien.

Rassen

De Coöperatie streeft naar het inzetten van zoveel mogelijk stieren van verschillende rassen, die door de biologische melkveehouderij worden gebruikt.

Zo zijn er Holstein Friesian, Blaarkoppen, Fries Hollands en MRIJ stieren. Daarnaast zijn er exoten zoals Fleckvieh, Montebèliarde en Brown Swiss.

Vindt u dat er niet genoeg diversiteit op de kaart staat, dan kunt u onze BB stier Snowy White inzetten voor het ondereind van de veestapel.

De ervaringen met de nakomelingen van Snowy White zijn positief.

BB kalf met moeder
Biologische koeien mts. Hengel-Brinkhof

Diversiteit op stierenkaart

 

Door uw aankoop van rietjes van beschikbare fokstieren en/of van onze Belgische Blauwe stier Snowy White ontstaat er financiële ruimte om nieuwe stieren
in te zetten waardoor de keuze groter wordt.

U kunt ook zitting te nemen in de foktechnische commissie en
mee bepalen welke rassen/stieren ingezet gaan worden.

Door het aanbieden van een geschikte biologische stier(moeder),
kunt u meewerken aan het uitbreiden van de stierenkaart.

We horen ook graag wat u belangrijk vindt voor de keuze
van een bepaalde stier voor uw veestapel.

Werkwijze

Informatie over de stieren is op meerdere manieren te vinden.

Door op de knop Stierenkaart Bio-KI te klikken, krijgt u de stierenkaart te zien. Deze geeft een goed overzicht van de belangrijkste gegevens van de stieren.

Op de meeste gegevens kan gesorteerd worden door op de kop van een kolom te klikken
(twee keer klikken voor aflopende sortering).
Daarnaast kunt u door in het ‘zoeken vakje’ tekst in te vullen, een selectie krijgen van bv. het MRIJ
ras of kleur RB (roodbont).

Door in de stierenkaart op de naam van de stier te klikken, wordt de productinformatie van de betreffende stier getoond en kunt u rietjes bestellen.

Via de knop Bestellen / Stierinfo komt u in de webshop omgeving.
Hier vindt u een overzicht van alle stieren.

Door op de foto van de stier te klikken, wordt de productinformatie van de
betreffende stier getoond en kunt u rietjes bestellen.

De vertegenwoordigers

De Coöperatie heeft op dit moment drie vertegenwoordigers voor haar aan het werk.
Zij leveren de bestelde rietjes bij u af.
Tevens benaderen ze (biologische) melkveehouders om
ons concept onder de aandacht te brengen.

U kunt de vertegenwoordigers ook bellen voor meer informatie:
Henk Nijstad  –  06- 2011 7434 (Groningen, Drente en Overijssel)
Sjaak Koning  –  06-2203 8730 (Gelderland, Utrecht,
Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Brabant en Limburg)
Johan van Dijk  – 06-2313 1914 (Friesland)

Mailen kan ook via bestelbioki@gmail.com.

We kunnen nog vertegenwoordigers gebruiken.
Bij vragen kunt u terecht bij Henk Nijstad.

Kaart NL - vertegenwoordigers

Foktechnische commissie

In de Foktechnische commissie zitten boeren die
geïnteresseerd zijn in de biologische fokkerij.

De commissieleden hebben oren en ogen open voor wat zich in het
veld afspeelt. Hiervoor hebben ze ook afstemming met de vertegenwoordigers, omdat zij op de bedrijven komen. 

De foktechnische commissie geeft bij het bestuur aan
welke stieren er voor KI in aanmerking komen.

Voor een gespreid aanbod aan stieren is ook een verspreide vertegenwoordiging van biologische melkveehouder wenselijk.

Een mening geven, opgeven voor de commissie,  meedenken of een
stier(moeder) aanmelden is altijd welkom.
Dit kan bij:
Arjen Kool (06-2835 9716),
Ron Aberson (06-5424 2130),
Johan van Dijk (06-2313 1914) of bij
Rutger Hennipman (06-2519 2899).

Coöperatie Biologische Rundveefokkerij Bio-KI U.A.

Voor de boer & door de boer

We staan voor een sterke biologische en tevens diervriendelijke fokkerij binnen de biologische melkveehouderij, gebruik makend van kunstmatige inseminatie (KI).

Winkelwagen