Privacyverklaring

Algemeen

In deze privacyverklaring zijn de privacyvoorwaarden beschreven die door de Coöperatie Bio-KI worden gehanteerd. De Coöperatie Bio-KI respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u aan de Coöperatie Bio-KI verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld. De Coöperatie Bio-KI handelt volgens de Europese
privacyrichtlijnen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hieronder leggen wij u graag uit wanneer en waarom wij om uw persoonsgegevens vragen.

Wanneer leggen wij gegevens van u vast?

Als u telefonisch, via onze website of via andere verkoopkanalen rieten van ons koopt, dan leggen wij een aantal persoonsgegevens van u vast om de bestelling te kunnen afleveren en te factureren.

Deze persoonsgegevens kunnen wij vastleggen
  • Bij het plaatsen van een bestelling vraagt de Coöperatie Bio-KI in ieder geval om uw (bedrijf) naam, NAW gegevens, telefoonnummer, factuur e-mailadres en de keuze CRV inseminatiedienst ja/nee.
  • In het geval van een lid van de Coöperatie is inloggen van het lid gewenst voor het toepassen van korting.
  • Indien er een afwijkend afleveradres is, kan deze worden opgegeven
  • Bij aflevering aan een CRV-depot is het UBN nummer nodig om de rietjes te laten bezorgen door een gecertificeerd KI station.
    Alle ingevulde gegevens worden vastgelegd voor een goede verwerking van de bestelling.

Als u niet met de verwerking van de persoonsgegevens akkoord gaat, dan kunnen wij u niet van dienst zijn. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om ervoor te zorgen om de door u bestelde producten aan u te kunnen leveren.

Bij het bezoeken van de website van de Coöperatie Bio-KI registreren wij uw IP-adres, browser en besturingssysteem.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens
  • Voor het accepteren van uw bestelling van rieten;
  • Voor het (aankondigen van het) leveren van rieten op het juiste afleveradres en het versturen van een factuur;
  • Om contact met u te kunnen opnemen wanneer er bijzonderheden zijn m.b.t. de bestelling of bestelnotities.
  • Analyse om de dienstverlening te operationaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.
Samenwerking met derden

Voor een goede dienstverlening aan onze klanten maken wij gebruik van derde partijen (bezorging en facturering). Het verwerken van deze persoonsgegevens komt ten goede van de dienstverlening.
Bezorging van de rietjes geschiedt door vertegenwoordigers van de Coöperatie of door gecertificeerde KI stations.
Wij hebben duidelijke afspraken gemaakt met deze partijen, zodat uw persoonsgegevens beschermd blijven en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Dit is vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.
Deze persoonsgegevens worden in géén geval verstrekt aan andere derden, behalve wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn.

Bewaartermijn

De Coöperatie Bio-KI bewaart de persoonsgegevens die u ons toestuurt, zolang als naar de aard van het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens nodig is.
De Coöperatie Bio-KI houdt zich daarbij aan de wettelijke vernietigingstermijnen en (fiscale) bewaartermijnen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt zelf in uw persoonlijke account uw persoonsgegevens inzien en aanpassen indien deze onjuist zijn. Daarnaast kunt u contact opnemen met de secretaris  van de Coöperatie Bio-KI als u geregistreerde gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen. De secretaris is te bereiken via secrbioki@gmail.com Het kan echter voorkomen dat we bepaalde informatie moeten bewaren voor juridische of administratieve redenen.

Beveiligen

De Coöperatie Bio-KI heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door jou verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen onrechtmatig gebruik. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving.

Daarnaast zijn de medewerkers van de Coöperatie Bio-KI op de hoogte van hoe ze om moeten gaan met privacygevoelige gegevens. Onze bestuursleden doen er alles aan om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
Tevens heeft De Coöperatie Bio-KI een datalekken procedure opgesteld.

Klacht en bezwaar

Heeft u vragen of een klacht over het gebruik van persoonsgegevens, probeer dit dan eerst met de Coöperatie Bio-KI op te lossen. U kunt hiervoor mailen met secrbioki@gmail.com.

U heeft het recht om bewaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang. U kunt dit bezwaar versturen naar secrbioki@gmail.com. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanspreekpunt

Voor vragen kan er contact worden met secrbioki@gmail.com of biokivoorzitter@gmail.com.

Wie is verantwoordelijk voor de privacyverklaring

De voorwaarden in deze privacyverklaring worden gehanteerd door:
Coöperatie Biologische Runveefokkerij Bio-KI U.A.,
Kolderveense Bovenboer 4,
7948 LV Nijeveen
secrbioki@gmail.com
06-1285 4098
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 70506205.

Wijzigingsdatum: 29-1-2023

Winkelwagen