Bio-KI

Ontstaan

De pionier van de Bio-KI is Wytze Nauta.

Wytze in 2009 gepromoveerd op biologische melkveefokkerij in Wageningen  (5733 (wur.nl)).

Daarna is hij samen met een groep melkveehouders begonnen om geschikte biologische stieren te selecteren, waarvan het sperma werd ingevroren en verkocht aan de melkveehouders.

In 2018 is daar de Coöperatie Bio-KI uit voort gekomen. Tot nu toe zijn er jaarlijks tussen de 1000 en 2400 doses sperma verkocht, zodat er nu een behoorlijk aantal biologisch gefokte koeien in Nederland rondlopen.
Dit is uniek in de wereld.

Inmiddels heeft Wytze een stapje terug gedaan en staat de Coöperatie Bio-KI op eigen benen.

De Coöperatie wordt gevormd door biologische melkveehouders (A-leden) en leden die de biologische fokkerij een warm hart toe dragen en de Coöperatie ondersteunen (B-leden).

 

 

Bio koeien Grou
Bio-KI vaars

Lidmaatschap

Door lid te worden van de Coöperatie Bio-KI ondersteun je de biologische fokkerij.

Een fokkerij die zich richt op de biologische omstandigheden met veel gras en weinig krachtvoer waarbij de koeien zich kunnen handhaven op arme gronden. Wanneer ze het daar goed doen, doen ze het overal goed.

Vanzelfsprekend hebben de moederdieren van onze stieren op een natuurlijke wijze hun kalfstier voorgebracht, dus zonder hormonen en andere ingrepen.

Een A-lidmaatschap is alleen weggelegd voor Biologische melkveehouders en kost € 100,00 per jaar. Het A-lidmaatschap geeft recht op korting op de aangekochte rieten van onze eigen ingezette stieren, waardoor het lidmaatschap zich door het kopen van rieten terugbetaald kan worden.

Voor wie de Coöperatie een warm hart toedraagt, kan B-lid worden voor € 35,00 per jaar. Dit kunnen b.v. (biologische) melkveehouders zijn die een eigen stier inzetten of (nog) geen voldoende keuze zien in het aanbod van Biologische stieren.

Vanzelfsprekend kunnen ook niet (biologische) boeren B-lid worden van de Coöperatie Bio-KI.

Meer informatie over lidmaatschap: secrbioki@gmail.com / 06-12854098

Koers van de Coöperatie

Via de algemene ledenvergadering bepalen de leden de koers van de Coöperatie, waarbij ieder A-lid tien stemmen en ieder B-lid één stem heeft.

De leden kiezen uit hun midden een bestuur en een foktechnische commissie.

Het streven is een zo groot mogelijke kaart met biologische stieren, die het goed doen onder arme omstandigheden met veel gras en weinig krachtvoer.

Hiertoe zoekt de foktechnische commissie naar stieren van moeders die een lange lijst hebben, weinig of geen antibiotica toegediend hebben gekregen en het goed doen op de moeder bedrijven.

De omstandigheden van de moederbedrijven zijn dus ook heel belangrijk bij de keuze van de stieren.

Bio Tony jong

Bio-KI

Winkelwagen